Impresszum

Tünetek Gyógyszerek Publikációk Elérhetőség

Skizofrénia


  A nagy pszichiátriai kórképek közül a legtöbb mítosz és ellentmondás a skizofrénia köré szövődik. A betegségnek nem létezik egységes definíciója: a skizofrénia a pszichotikus betegségek egy csoportja (a pszichózis a realitásérzék részleges vagy teljes elvesztését jelenti), az elváltozások érintik a személyiség egészét, a gondolkodást és a magatartást. A tudat mindezek ellenére tiszta marad, és az intellektuális képességek is fennmaradnak. Részletesen a betegség kialakulásáról, a tünetekről és a kezelési lehetőségekről.
A betegség történeti háttere


   A skizofrénia leírása szinte valamennyi kultúrában ismert, a jelenlegi elnevezés E. Bleulertől ered, aki a kognitív (gondolkodásbeli) folyamatok "széthasadására" helyezte a hangsúlyt, így innen származik a ma is sok félreértésre okot adó hasadásos elmezavar elnevezés. A "skizo" hasítást, a "phren" lelket jelent görögül. A gyakran emlegetett "többes személyiség" a többszörös (multiplex) személyiségzavarral könnyen összetéveszthető fogalom, és sok irodalmi mű (pl. Ötödik Sally, Éva három arca stb.) kiindulópontjaként szolgált, de nem azonos a skizofréniával!

   Az átlagnépességnek körülbelül egy százaléka szenved ebben a betegségben (egész pontosan 0,85 százalék), tehát mintegy minden századik ember, és nincs eltérés a vallással vagy a társadalmi rétegződéssel kapcsolatban. A férfiak és a nők között hozzávetőleg egyforma a megoszlás. Nagy eltérések mutatkozhatnak ellenben a földrajzi elhelyezkedést illetően, például kiemelten magas a skizofrénia előfordulása Izlandon.

< vissza

1/9

tovább>